Ankara Varikosel Ameliyatı

Varikosel

Varikosel erkeklerde görülen bir damar hastalığıdır. Testislerin üzerinde bulunan ve görevi testislerdeki kirli kanı uzaklaştırmak olan toplardamarların genişleyerek varisli hale gelmesidir. Bacaklarda oluşan varislerin testis üzerinde oluşmuş halidir diye basitçe tarif edilebilir. Çok sıklıkla karşılaşılan bu hastalığı her zaman tedavi etmiyoruz.

Tüm erkeklerin yaklaşık altıda birinde varikosel vardır. Çocuğu olmadığı için doktora başvuran erkeklerin yaklaşık yarısında varikosel var iken sekonder infertilite dediğimiz yani daha önce çocuğu olmasına rağmen tekrar çocuk sahibi olmak istediğinde çocuğu olmayan erkeklerin yaklaşık %80’inde varikosel vardır. Varıkosel erkek infertilitesi yani erkek kısırlığı için çok önemli bir hastalıktır. Çünkü tüm erkek infertilitesi nedenlerinin içerisinde en sık rastlanılan düzeltilebilir nedenidir.

Varikosel Neden Olur?

Varikosel genellikle ergenlik döneminde oluşmaya başlar. İleri yaşta oluşan varikosellerin altında başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Varikoselin tam olarak neden oluştuğu bilinmemekle beraber testisin damarlarının ana damarlara açıldığı bölgelerde yapısal özelliklere bağlı olarak çevredeki dokuların basısı ile oluştuğu düşünülmektedir.

Varıkösel nedenleri veya neden olduğundan önce bilinmesi gereken varikosel genellikle sol tarafta görülür, iki taraflı olma ihtimali oldukça zayıftır. Varikoselin iki taraflı görülme ihtimali normalde %1 civarında iken çocuğu olmayan erkeklerde bu oran %20’yi geçmektedir. Sol tarafta hiç varikosel olmadan sadece sağ tarafta görülme ihtimali ise %2 gibi çok düşük bir orandır. Böyle durumlarda yani sadece sağ tarafta varikosel görülen erkeklerde, bu hastalık dışında ciddi bir inceleme yapmak gerekir.

Sol Testis Varisi

Varikoselin sol tarafta daha sık görülmesinin en önemli nedeni, varis oluşan bu damarların, sağda ve solda izledikleri yolun farklı olmasıdır. Sol taraftaki toplardamar, direkt sol tarafın böbreğinin toplardamarına dik bir açı ile açılır. Böyle olunca, damar içi basınç sağa göre daha yüksektir. Bu tarafta varıkosel oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Sol testisin damarının açıldığı , sol böbreğin toplardamarına, sol tarafın böbreküstü bezinin hormon kalıntıları ile kirlenen toplardamarı da açılır.  Bu kirli kanın sol testise reflü ile kaçması, sol varikoselin testise olan negatif yönlü etkilerini arttırır.

Sağ Testis Varisi

Sağ testisin toplardamarı ise, ana toplardamara ve yatay bir açık ile açılır, bu anatomik özellik sağ tarafı varikosel oluşumuna karşı daha dirençli hale getirir. Varikösel tanısı konulan hastalarda, ameliyat yapılmış iken iki tarafında düzeltilmesi gibi bir istek sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak doğru olan uygulama bu değildir. Yapılan muayene ve incelemeler ile hangi tarafta varikosel tanısı varsa, o taraf uygun yöntemle ameliyat edilmelidir. Gereksiz ameliyatlar, tüm ameliyatlarda olabilecek riskleri boşuna göze almak olacaktır.

Tek Taraflı Varikosel

Sol tarafta meydana gelen varikosel neden her iki testisi de  etkiler veya tek tarafta varikosel varsa diğer tarafın sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmez mi? gibi sorular çok haklı bir merak olmakla birlikte pratikte doğruluğu yoktur. Öncelikle varikoselin etkilerinden birisi de, hormonal olarak sperm yapımını bozucu etkilerin ortaya çıkması ve bu etkiler doğal olarak kan akımının olduğu her yeri etkilemesidir.

Yani hormonal etkiler kan yolu ile sağ testise ulaşarak, sperm yapımını kötü yönde etkiler. Diğer bir mekanizmada, sağ ve sol testisler arasında %20’lere varan oranlarda, damar geçişleri vardır. Yani her iki testis arasında damarlar ile oluşan sıkı bağlantılar vardır. Bu yolla sol taraftaki varikoselin etkileri sağ tarafı da etkileyecektir. Bu nedenlerden dolayı, sperm yapımını etkileyecek aşamaya gelen bir sol varikoselin tedavi edilmesi, her iki testisi de olumlu yönde etkileyecektir.

Varıkosel Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler kişiden kişiye değişir, bazı insanların çok şikayetçi olduğu ileri dereceli varikosellerden kimi insanlar hiç şikayetçi olmayabilir. Varıkosel genellikle üç neden ile tedavi edilir. Bunlardan bir tanesi ağrıdır. Kişi sol tarafta şiddetli ağrı ile doktora başvurabilir. Diğer bir neden sıklıkla infertilite nedeni ile gelen hastaların rutin muayeneleri sırasında tespit edilir. Son olarak çok büyük varikoseller kişiyi rahatsız ederek kozmetik nedenlerden dolayı da doktora başvurabilir. Ama Varikosel genel olarak kısırlık yani çocuk sahibi olmak istemesine rağmen çocuk sahibi olamayan erkeklerde yapılan üroloji muayeneleri sırasında tespit edilir.

Varikosel Dereceleri

Dereceler üroloji doktorunun yaptığı muayene sonrası oluşan damar genişlemesinin büyüklüğüne, ıkınma ile büyümesine, uzaktan bile görünmesine göre değerlendirilerek 1 ile 4 arasında derecelendirilir. 1 (subklinik) en hafif formu iken 4 en şiddetli halidir. Bazen 1. derecede olan varikosele sadece subklinik denilerek bu sınıflandırma 1-3 arasında da yapılır.

ROSİ “Round Spermatid Enjeksiyonu” kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. En basit hali ile tam olarak olgunlaşmamış genç sperm hücrelerinin tüp bebek tedavisi için kullanılması anlamına gelmektedir. Rosi yöntemi ile ilgili detaylı makalemi okumak için altta bulunan butona tıklayabilirsiniz.

Varikosel Neden Kısırlık Yapar?

Üroloji tarafından yapılan muayene ile varikosel teşhisi konulur. Muayene sırasında doktor tarafından varikösel dört aşamaya ayrılarak bir derecelendirme sistemi yapılır. Varikösel olduğunu gören doktor renkli ultrasonografi ile testis damarlarının  ve reflü dediğimiz böbreklerden testise kan kaçışının olup olmadığının kontrolünü yapar. İkinci istediği tetkik ise spermiyogramdır. Çünkü varikoselin en ciddi etkisi spermler üzerinedir. Varikosel sperm yapımını ciddi olarak etkiler. Bunun en önemli nedeni testislerin üzerinde genişleyen damarların bu bölgenin ısısını arttırmasıdır.

Sıcaklığın Olumsuz Etkisi

Testisler ısıya son derece hassas organlardır. Vücut ısısından bir-iki derece daha soğukta kalmaları gerektiği için vücut dışında yerleşmişlerdir. Artan ısı sperm yapımını ve kalitesini kötü yönde etkiler. Bunun dışında varikoseli olan erkeklerde testis içerisinde hormon yapımından sorumlu hücrelerin çalışmasındaki bozulmaya bağlı olarak hormonal yapı değişerek bu mekanizma ile de sperm yapım fonksiyonu etkilenir.

Varikoselin sperm yapımı üzerindeki negatif bir diğer etkisi de böbrek toplar damarlarından testise doğru olan reflü akımıdır. Böbrek üstü bezinde yapılan hormonların kalıntıları böbrek toplar  damarına atılır. Buradaki kanın normalde damarlar içerisindeki kapaklar nedeniyle testise ulaşamaması gerekir ancak varikosel sırasında bu damarların kapak yapıları bozulduğu için bu bölgedeki kirli kan reflü yoluyla testise kaçar ve testis fonksiyonlarını kötü yönde etkiler.

Varikosel Tedavisi

Varikosel Hangi Nedenlerle Ameliyat Edilir?

Varikosel tanısı konulan ve ameliyat planlanan hastalarda en sık karşılaştığımız neden infertilite (kısırlık) dediğimiz, erkek üreme sağlığı üzerine olan etkilerdir. Sol tarafta, testislerde meydana gelen ağrılar ile başvuran hastalarımızda, sadece ağrı  için ameliyat kararı almak her zaman uyguladığımız bir yöntem değildir. Çünkü ağrı, hasta için çok rahatsız edici bir şikayet olmakla birlikte, varikosel tedavisi sonrası düzelmeme ihtimali de mevcuttur. Ağrı nedeni ile başvuran hastalarda yapılacak sperm kontrolünde, varikosele bağlı olduğunu düşündüğümüz bir problem varsa, ameliyat kararı almak daha kolay iken, sperm analizi normal olan hastalarda ameliyat kararı alırken, hasta ile detaylı bir şekilde konuşulması önemlidir. Kişi ameliyatın olası etkilerini, yan etkilerini ve ağrı şikayeti üzerine faydasını bilerek kararını vermeli ve sonrasında tedavisi yapılmalıdır.

Varikosel Hangi Nedenlerle Ameliyat Edilir?

Kozmetik nedenler de oldukça nadir, ameliyat nedenlerimizdendir. Özellikle gençlerde, sperm yapımı üzerine belirgin etkisi olmayan, ağrı yapmayan, ancak görünüm olarak kişiyi rahatsız eden görüntüler nadir olmakla birlikte görülmektedir. Bu durumlarda, varikosel ameliyatlarına yine ağrı kısmında olduğu gibi, etki ve yan etkileri açısından hasta ile detaylı olarak tartışıldıktan sonra karar verilmelidir.

Ameliyat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Varikosel ameliyatı diğer tüm cerrahilerde olduğu gibi sadece hasta isteği ile yapılmamalıdır. Zaman zaman, internet üzerinden yapılan araştırmalar ve arkadaş tavsiyeleri ile hastalar, direkt bu ameliyatı olmak istemektedir. Doğru olan, öncelikle ameliyat öncesi gerekli araştırmaların yapılması, ardından geerekli ise doktor ve hastanın avantaj – dezavantaj değerlendirmesi yaparak ameliyata karar vermesidir.

Varıkösel tanısı muayene ultrason ile konulduktan sonra yapılan sperm analizinde tedavi kararı verildikten sonra bu hastalığın tedavi şekli ameliyatla bu damarların çıkarılması şeklindedir. Varikosel her hastada ameliyat gerektirmez.

Sperm Fonksiyonlarında Bozulma

En önemli ameliyat kararı sperm fonksiyonlarındaki bozulma  ile alınır. Varikoselin sperm fonksiyonları üzerine en sık etkisi spermlerin hareket kabiliyetinin bozulmasıdır. Bundan sonra sperm sayısında azalma ile kendisini gösterir. Başlangıçta sperm fonksiyonları normal izlenen hastalara varikosel tedavisi önerilmese bile ilerleyen dönemlerde bu hastalarda sperm fonksiyonları bozulabilir, testis varikosele bağlı küçülebilir ve infertilite yani kısırlık gelişebilir. Bu nedenle ameliyat edilme kararı verilmeyen varikoselli hastalar bile düzenli olarak takip edilmelidir. Varikoselin ilaç İle bir tedavisi yoktur çünkü neden damarlardaki varis ve genişleme durumudur en önemli tedavisi bu damarların bağlanarak çıkartılmasıdır.

Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı

Varikosel ameliyatları mikroskop altında mikro cerrahi ile yapılmalıdır. Ameliyat sırasında uğraşılan damarlar oldukça ince damarlardır. Ve bu bölgede temiz kanı getiren atardamarlar, kirli kanı götüren toplardamarlar ve lenf sisteminde beyaz kanı taşıyan lenf damarları vardır. Varikosel bunlardan sadece toplardamarların hastalığıdır ve sadece bu damarlar çıkarılmalıdır. Ancak çıplak gözle bunların tamamen birbirinden ayrılması her zaman mümkün değildir.

Bu nedenle mikroskop altında, mikrocerrahi ile bu damarlara büyüterek bakılır ve sadece toplardamarlar bağlanır. Yanlışlıkla atardamarlar bağlandığında testise kan akımı bozulacağı için testislerde küçülme ve sperm yapımının daha da bozulması, lenf damarlarının bağlanması ile de hidrosel dediğimiz testis çevresinde sıvı birikerek tekrar ameliyat gerekliliği doğabilir.

Ameliyat Sonrası Yapılması Gerekenler

Tedavi sonrası her cerrahi işlemde olduğu gibi, belli bir süre istirahat önerilir. Özellikle ameliyat sonrası bir haftalık dönemde, istirahat edilmesi, ameliyat bölgesinin darbelerden korunması, yapılan pansumanın temizliğine dikkat edilmesi, duş alınmaması önemlidir.

Cerrahi yaranın kapatılma şekli ve tekniğine bağlı olarak, 5- 7 gün sonra pansumanın açılması ve duş alınmasına, ameliyatı yapan doktorun yapacağı kontrol sonrası karar verilir. Bir ay zorlayıcı sporların yapılmaması, ağır yük kaldırılmaması önerilir. Ameliyat sonrası normal seyrinde olmadığı düşünülen her durumda, ameliyatı gerçekleştiren cerrah ile iletişime geçilmelidir. Ameliyat bölgesinde oluşabilecek şişme, akıntı, kötü koku bir enfeksiyon belirtisi olabileceği için bir an önce değerlendirilmelidir.

Tedavi Sonrası Ağrı

Varikösel ameliyatı sperm sayısı açısından 2 nedenle yapılır. Bunlardan bir tanesi mevcut sperm sayısı ve hareketlerinin korunmasıdır. Diğeri kendiliğinden gebelik sağlayacak kadar artış sağlanmasıdır. Sperm sayısının ileri derecede düşük olduğu hastalarda öncelik tüp bebek tedavilerine verilmelidir. Çünkü varikosel ameliyatı sonrası bekleme süresinde sayı daha da düşebilir. Bu hastalar tüp bebek tedavisi sonrasında varikosel için ameliyat edilir. Varıkosel ameliyatı sonrasında bir kısım hastada sperm sayısında düşüş izlenebilir. Bu nedenle ameliyat öncesi sperm sayıları çok düşük olan hastalar öncelikle tüp bebek tedavisiyle sonuca ulaştıktan sonra cerrahi planlanmalıdır.

Bu ameliyatın mikroskobik olarak yapılması başarı şansını ve ameliyata bağlı istenmeyen etkilerin ortaya çıkma oranını iyi yönde etkiler. Varikosel ameliyatı eğer sadece ağrı nedeni ile yapılıyorsa hastalarımıza bu ağrının üçte bir ihtimalle geçmeyebileceğini ameliyat sonrası da devam edebileceğini söylemek gerekir çünkü varikosel cerrahisi sonrası ağrıların devam etmesi hastalarda memnuniyetsizlik yaratabilir. Varikosel ameliyatı sonrası tekrarlayan varikosel durumlarında yine tedavinin mikro cerrahi altında yapılması önerilir.

Ameliyat Sonrası İlişki

Varıkosel cerrahi sonrasında kişilerin ağrı eşikleri, yapılan cerrahi işlemde ameliyat sırasında ve sonrası gelişen ek problemler oluşup oluşmaması ve kişinin ek hastalıkları durumu değiştirir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın yapacağı değerlendirme sonrası genellikle üç haftanın sonunda ilişkiye izin verilebilir ancak bu karar, daha önce sayılan parametrelere göre değişebilir. Son kararı doktor vermelidir.

Ameliyat Sonrası Şişlik

Ameliyatın hemen ardından erken dönemde, cerrahi işleme bağlı hafif şişlik görülebilir. Ameliyatın istemediğimiz etkilerinden olan “Hidrosel” testis çevresinde sıvı birikmesi bu ameliyat sırasında toplar damarların yanında görülmeyecek kadar küçük olan lenf damarlarının bağlanmasına bağlıdır. Daha uzun süre sonrasında gelişir. Varikoselli hastalarda ameliyattan bir süre sonra  gözle görülür bir şişlik olması şeklinde kendini gösterir ve ikinci bir ameliyat gerektirir.

Hidrosel dediğimiz bu sıvı birikme hadisesi mikroskop kullanılmayan durumlarda %10’lara yakın oranlarda görülürken, mikroskop veya büyütücü gözlükler ile yapılan ameliyatlarda çok çok az görülür.

Yine varikosel ameliyatı sırasında toplar damarlar yerine atar damarların yani testise kan getiren damarların yanlışlıkla bağlanması sonucunda ilerleyen dönemlerde testiste küçülme görülebilir. Ameliyatın mikroskop altında yapılması  bu ihtimali de oldukça azaltır.

Ameliyat Sonrası Tekrarlar Mı?

Varikosel ameliyatında varisli venler bağlanır. Varikosel düzeldikten sonra tekrarlama ihtimali %25 civarındadır. Mikroskop ile yapılan ameliyatlarda bu oranlar da çok ciddi oranda düşer. Varikosel ameliyatından sonra sperm fonksiyonlarında beklenen düzelme 3 ayda başlar ve 6. ayda ameliyattan ne kadar fayda görüldüğü kontrol edilebilir. Varikosel ameliyatlarından sonra en hızlı düzelme sperm hareketlerinde görülür. Hastaların %70’ine yakınında harekette düzelme, %50’ye yakınında sperm sayısında artış ve yaklaşık %40’ında sperm morfolojisinde düzelme beklenebilir. Uygun hastalarda %40’a yakın oranlarda gebelik sağlanabilir.

Varikosel Nasıl Görünür

Azospermi Durumunda Varikosel

Azospermi varken varikosel operasyonları, bilimsel ve klinik ortamlarında çok tartışılan bir konudur. Bu konuda genel kuralın, sperm sayısı kritik değerlerde olan hastalarda olduğu gibi, yardımcı üreme yöntemlerine öncelik vermek olduğunu unutmamak gerekir.

Ancak yapılan bazı çalışmalar, azospermik erkeklerde varikosel ameliyatı sonrası, %10’a varan oranlarda kendiliğinden sperm çıkışı olduğunu göstermektedir. Bu sperm hücrelerinin görülmesi kişilere, kendiliğinden çocuk sahibi olma imkanı vermek yerine, yapılacak bir tüp bebek tedavisinde, erkeğe mikroTESE işlemi yapılmadan sperm elde edilmesini sağlayacaktır.

Ameliyat Planı

Azospermik erkeklerde varıkosel nedeni ile ameliyat planlarken çok dikkatli olmak gerekir. Çocuk isteminin iki taraflı bir istek olduğu, her erkeğin yanında bir de kadın olduğunu unutmamak gerekir. Varikosel cerrahisi planladığımız hastalarda düzelme takibi için 6 ay kadar bekleyeceğimizi daha önce söylemiştik. Geçen bu sürenin kadın açısından bir dezavantaj olmaması ilk şartımız olmalıdır. Yani biz varikösel tedavisi için erkek ile yol alırken, kadın için yumurta durumunun kötü yönde etkilenmesi istediğimiz bir durum değildir.

İnfertil (kısır) çiftlerin takibindeki, erkek ve kadının eş zamanlı olarak, kadın doğum ve üroloji tarafından takibi bu nedenle önemlidir.  Oldukça belirgin varikoseli olan ve radyolojik olarak da, varikosel ve reflü akımı gördüğümüz azospermi hastalarda kadın doğum ekibinin kadın için de onay vermesinin ardından varikosel için ameliyat planlanabilir. Öncesinde hastalar ile ameliyat sonrası beklenen sperm çıkma şansının oldukça sınırlı olduğu konusu mutlaka paylaşılmalıdır.

Oligospermi ve Varikosel

Oligospermi yani sperm sayısının düşük olduğu hastalarda da varikosel varlığında yapılan ameliyatlar yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu hastalarda en çok dikkat edilmesi gereken konu sayının 5 milyon/ml altında olan hastalarda önceliğin yardımcı üreme tekniklerine verilerek sonrasında varikoselektomi planlanmasıdır. Sayının 1.5 milyon/ml olduğu hastalarda ise yardımcı üreme teknikleri sonrası, varikosel ameliyatı öncesinde, yasal olarak verilen izinler dahilinde ise sperm dondurma işlemlerinin planlanması düşünülmelidir. Oligospermik hastalarda takip eden yıllar içerisinde bu sayılarda daha düşük seviyeler ile karşılaşılabileceği unutulmamalı ve uygun zamanda varikosel ameliyatı için plan yapılmalıdır.

Varıkosel ameliyatları sonrası sperm sayılarında meydana gelen yükselme ve düzelmeler zamanla, azalabilir. Bu nedenle özellikle sperm sayısındaki düzelme sonrası yardımcı üreme tekniklerinin yapılması planlanıyor ise, sperm sayılarındaki artış görüldükten sonra tedavi planlanmalı geç kalınmamalıdır.

Testis Varisi

Genellikle varikoseli anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Yani tüm anlatılan bu bilgilendirme metni, testis varisi olarak ta okunabilir. Kişilere varikoselin nasıl bir bozukluk olduğu anlatılırken, bu durumun bacaklarda oluşan varislere benzer şekilde testis üzerindeki damarlarda genişleme olduğu şeklinde bilgi verildiği olabiliyor.

Testis Küçülmesi

Varikosele bağlı olarak testis küçülmesi yıllar içerisinde gerçekleşebilir. Özellikle çocukluk dönemi ve gençlerde görülen ve tanı konulan varikosellerde, ameliyat kararı alırken bakılan en önemli konuların başında bu gelir. Varikosel olan ve diğer testise göre belirgin küçülme tespit edilen hastalarda varikosel nedeni ile ameliyat kararı alınabilir. Bu aşamada yapılan ameliyatın en önemli amacı testisin tekrar büyümesi değil, varikoselin testis üzerindeki yıkıcı etkisinin ortadan kaldırılarak, daha fazla küçülme olmasının engellenmesidir.  Testislerde küçülme, mikro cerrahi ile bu ihtimal azalmak ile beraber, ameliyat sırasında atardamarların zarar görmesi ile de olabilir.

Testislerde Yanma

Yanma varikosel ameliyatları sırasında ameliyat yapılan bölgede varisli damarlar çıkarılıyor ve doğal olarak sınırlı bir bölge de olsa bu alanda damarlanma değiştirilmiş oluyor, yapılan cilt kesileri sırasında ciltte küçük sinirler kesiliyor. Tüm bu nedenler ile ameliyat sonrası ameliyat yapılan testisin üzerinde, ameliyat bölgesinde yanma, karıncalanma, rahatsızlık hissi gibi, his değişiklikleri oluyor. Nadir görülen bu etkiler genellikle zamanla azalmakla birlikte üç aydan daha uzun süren hastaları çok nadir görüyoruz.

Testislerde Damar Genişlemesi

Varikoseli tarif etmek için kullanılan tanımlardan birisi de budur. Aslında genişleyen toplardamarlardan bahsedilmektedir ancak anlaşılma kolaylığı olması açısından genel bir damar genişlemesi lafı kulanılır. Bu tabir genel olarak varikoseli tanımlamak için kullanılır.

Varikosel Ameliyatı Fiyatı

Ameliyat fiyatları hastalarımız tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu cerrahi girişim mutlaka mikrocerrahi yöntem ile yapılmalıdır. Bu nedenle, ameliyatın yapılacağı merkeze, hangi yöntemle yapılacağına, işlemin tek veya iki taraflı olmasına ve ameliyat öncesi hastanın hazırlığı için gerekli testlere göre maliyet hesapları değişmektedir. Bu hesaplar, kişiye göre yapılmalı, ameliyatın mikrocerrahi yöntemle yapılmasının önemi, bu hesaplar yapılırken de unutulmamalıdır.

Varikosel Ameliyatı Ankara

Varikosel tedavisi için Türkiye’de ve özellikle Ankara’da bir çok klinik ve tedavi merkezi var. Yazımın başında da belirttiğim gibi ameliyat kararı hasta ve doktorun beraber müzakeresi ve yapılan testler sonucu alınması gereken bir karardır. Eğer siz de bu ameliyatı olmayı düşünüyorsanız Ankara da bulunan kliniğim ile irtibata geçebilir, randevu alabilirsiniz.

Makale Güncellenme Tarihi : Eylül 2020

Sıkça Sorulan Sorular

Bu hastalık normal sürecinde sertleşmeyi etkilemez. Ancak varikoselin hormonal denge üzerine olan etkileri bilinmektedir. Aynı zamanda belirgin ağrı şikayeti olan ve bu nedenle günlük konforu bozulan hastalarda cinsel yaşam ile ilgili sıkıntılar hastalar tarafından tariflenir.

Bir önceki sorunun aynısı olan bu soru hastalarımızın sıklıkla merak ettikleri bir konudur. Varikoselin esas etkisinin spermler üzerine olduğu ve çocuk sahibi olmaya negatif etkileri olabileceği anlatılmalıdır. Ereksiyon üzerine beklediğimiz etkisi yoktur.

Varikosel damarları ilgilendiren bir durumdur. Yapılan tedavi yani ameliyat, varisli damarların çıkarılması yönündedir. Varisi oluşturan nedenler, varikoselin tekrar etmesine neden olabilir. Biz hastalarımıza varikoselin %25 civarında tekrar etme ihtimalinin olduğunu, mikrocerrahi ile yapıldığında bu tekrarlama ihtimalinin ileri derecede azaldığını anlatmaktayız.

Ameliyat kararı alırken bakılan ilk kriter varisli damarların genişliği değildir. Ultrasonografi ile ölçülen damar genişliği 2.7 mm olana kadar normal kabul edilmekle birlikte, bunun altında olup ameliyat kararı verilen veya üzerinde olup ameliyat edilmeyen hastalarımız vardır.

Varikoselin beklediğimiz etkileri cinsel hayat üzerine değildir. Ancak varikoseli olan ve cinsel hayatı ile ilgili sıkıntı tarifleyen hastalar mutlaka ayrıca değerlendirilmelidir.

Oluşmuş bir varikoselin tedavisi cerrahi olarak yapılır. Kullanılacak ilaçların ve bitkisel tedavilerin faydası yoktur. Ancak bu hastalarda sperm yapımı üzerine negatif etkiler beklendiği için, sperm yapımını etkileyecek çevresel kötü alışkanlıklardan uzak durmak, kilo vermek, ağır sporlardan kaçınmak, en  azından sperm yapımını olumlu yönde etkiler.

Hayır varikoselin ilaç ile tedavisi yok. Tedavisi gerekli hastalarda cerrahi olarak yapılmalıdır. Ameliyat sonrası sperm sayısı ve hareketleri üzerine faydalı etkileri olduğu düşünülen antioksidan ilaçlar, hastalarımızda kullanılabilir. Ancak bu ilaçların pozitif yönde ne kadar etkileri olduğu çok açık değildir. Yani bugün için varikoselin en etkili tedavisi cerrahi olarak düzeltilmesidir.

Varikosel ameliyatının sperm sayı ve kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Doğru hasta seçimi ile hastalarımızda ameliyat sonrası kendiliğinden gebelikleride görüyoruz. Ama bu ameliyat sonrası mutlaka gebelik olacak diye bir kuralımız yoktur. Ameliyat sonrası sperm sayısında düzelmenin 3. ayda başladığını ve 6. ayda hastalarımızda düzelme açısından değerlendirme yapabileceğimizi söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yazın