Mikrotese

Mikro Tese

Mikro Tese nedir sorusu azospermik hastalar tarafından sıklıkla merak edilir. Mikro Tese meni ile dışarı sperm çıkmadığı durumlarda veya çıkan spermlerin tüp bebek tedavisine uygun olmadığı hastalarda uyguladığımız bir cerrahi yöntemdir.

Azospermik hastalarda testis içerisinden sperm hücresi elde etmek için yapılan normal TESE ameliyatlarında testis açılarak belli bölgelerden örnekler alınır. Mikro Tese işleminde ise aynı işlem mikroskop altında veya optik büyütücü gözlükler ile yapılır. Sperm elde etme oranları normal TESE işlemine göre mikro Tese işleminde daha yüksektir.

Mikro Tese Ameliyatı

MikroTESE işlemi dışarıya sperm çıkısı olmayan hastalara, çıkan hücrelerin tamamının hareketsiz veya şekillerinin ileri derecede bozuk olduğu durumlarda veya örnek veremeyen hastalarda  yapılabilir.

Ameliyat Öncesi

Mikro TESE ameliyatı öncesi hazırlık her hasta için farklıdır. Bu nedenle azosperm tanısı konulan  hastalar mikro TESE yapılmadan önce ayrıntılı bir ürolojik muayeneden geçirilmelidir. Hormonal ve genetik incelemeleri yapıldıktan sonra üroloji uzmanı tarafından gerekli görülürse mikro TESE öncesi hazırlık tedavisi planlanabilir.

MikroTESE ameliyatı öncesi hastalara herhangi bir cinsel perhiz önerilmez. Hasta işlem öncesi  gece 00.00 itibariyle yemek yemeği ve su içmeyi keser, işlemin yapılacağı kliniğe aç karnına gelir. İşlem öncesi hastaya yapılacak ameliyat ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Lokal anestezi altında yapılabilen bu ameliyat hastanın tedirginliği, işlem sırasında ağrı duyma ihtimali ve işlemin başarı şansının ve süresinin arttırılması amacıyla anestezi altında yapılabilir.

Biz pratik uygulamamızda sedasyon anestezi altında lokal anestezi ile yapmaktayız. Hasta masaya alındıktan sonra sedasyon anestezi verilir, bu kompleks bir  anestezi şekli değildir.

Hasta uyuduktan sonra işlem bölgesi temizlenir ve örtülür. Mikroskop altında optik büyütme ile testis açılarak dolgun ve parlak sperm çıkabilecek bölgeler optik büyültme altında örneklenir. İşlem sırasında epididimler MESA işlemi ile boşaltılır.

Mikroskop altında yapılan bu işlemde amaç, çok fazla miktarda örnek almak değildir. Amaç mikroskop altında gereken tüm bölgelerin incelenmesi ve sadece içerisinden sperm çıkabilecek, parlak ve dolgun tübüllerin, yapılabilecek en minimal şekilde örneklenmesidir. Mikroskop altında yapılan bu işlem mikro cerrahi tecrübesi gerektirmektedir.

Ameliyat Nerede Yapılmalı?

Mikro TESE işlemi nerede yapılmalı, sorusunun yanıtı bu nedenle deneyimli merkezlerde olmalıdır. Yapılan işlem sonrasında testis dokusundan patolojik inceleme için örnek alınması, testiste mikroskobik düzeyde bir problem olup olmadığı ve azosperminin patolojik nedeni hakkında bilgi verecektir. Biz klinik uygulamalarımızda, daha önce patolojik incelemesi olmayan hastalarımızın mikro TESE işlemlerinde patolojik inceleme için örnek alıyoruz.

Testis içerisinde yapılan mikroskobik incelemenin bitmesinin ardından, koter cihazları ile işlem bölgesinde gerekli kanama kontrolleri yapıldıktan sonra, tercihan eriyebilen ince dikişler ile açılan bölgeler kapatılmaktadır. Mikro TESE işlemi yaptığımız hastalarımızın özel bir sağlık problemi yoksa tüm hastalarımıza işlem sırasında anestezi altında antibiyotik uygulaması yapmaktayız.

Mikro TESE işlemi hakkında, özellikle internet ortamında yanlış bilgilenen kimi hastalarımız, oldukça tedirgin olarak geldiklerinden, öncesinde merak edilen tüm soruların yanıtlanması ve olası başarı şansının abartılmadan hastalara anlatılması, doğru bilgilendirme açısından önemlidir.

MikroTESE nasıl yapılır sorusu genellikle doktorlar arasında klinik alışkanlıkları nasıl ise bu şekilde şekillenir. İşlemin temeli genellikle aynı olmakla birlikte, ameliyata hazırlık, işlem sırasında kullanılan optik büyültme derecesi, incelenecek bölgelerin seçilme sırası, örneklenecek tübüllerin seçilme kriterleri yani hangi tübüllerden örnek alınacağı, kullanılan anestezi şekli, dikiş materyalleri, ameliyat sonrası istirahat şekli ve pansuman süreleri doktorlar arasında kendi klinik deneyimleri dahilinde farklı olabilir.

Mikrotese Nedir

Tese Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

MikroTESE ameliyatı kaç saat sürer sorusu işlem öncesi mutlaka cevaplanmalıdır. İşlem hastadan hastaya değişmekle birlikte yarım saat ile bir buçuk saat arasında sürebilir. Daha önce yapılan TESE işlemleri, kişinin olası sağlık problemleri, testis dokusunun özelliği ve örneklenecek tübüllerin yapısı, işlem süresini etkiler.

Mikro TESE işleminin başarı şansının önemli bir ayağı da alınan dokuların inceleneceği laboratuvar ortamıdır. Dokuların usulüne uygun olarak ehil teknikerler tarafından hazırlanması, inceleyecek ekibin bu konuda deneyimli olması ve belki de en önemlisi, dokuyu incelemek için yeterli sürenin ayrılması, sperm bulma başarısı açısından çok önemlidir.

Bu nedenle klinik pratiğimizde biz hastalarımıza işlem sonrası çok hızlı bir şekilde bilgi veremiyoruz. Çok sayıda sperm hücresi elde edilen durumlarda işlemin bitimi ile derhal bilgilendirilen hastalarımız, ilk bakışta sperm bulunamadığı durumlarda uzun bir inceleme sonrası olumlu veya olumsuz sonuç için bilgilendirilmektedir.

Mikro Tese Kaç Günde İyileşir?

Mikro TESE kaç günde iyileşir kısmı ise genellikle hastalar arasında farklılık gösterir. Genel hasta takibimizde bir hafta/ on günlük istirahat süreleri önermekteyiz. Bu süre içerisinde hastalarımızın ağır yük kaldırmalarını istemeyiz, ilişkiye girmelerine izin vermeyiz.

Kendiliğinden eriyen dikişler ile kapattığımız yara yeri üzerini pansuman ile kapatarak 5 gün açılmamasını isteriz. İlk iki gün pansuman üzerine buz uygulaması, ödem ve kanama riskine karşı koruma amaçlıdır. 5. gün sonunda açılan pansuman sonrası, her gün duş alınmasına izin verdiğimiz hastalarımızın dikişleri kendiliğinden eriyerek düşer.

Pansuman bir defa açıldıktan sonra tekrar pansuman önermiyoruz. Bir ayın sonunda erimeyen dikişler aldırılmalıdır. Bu iyileşme süreci genel olarak bu şekilde ilerlemekte iken, kişiden kişiye değişen bir süreç  olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde hasta, testislerde bir anormallik veya iyileşme sürecinin yolunda gitmediğini düşündüğü koşullarda, cerrahı ile iletişime geçmelidir.

Mikro tese Kaç Kez Yapılabilir?

Mikro TESE kaç kez yapılabilir sorusu da bu konuda sık karşılaşılan sorulardandır. Testis büyüklüğü, hastanın genel durumu, genetik yapısı, önceki mikro TESE işleminin patoloji neticesi ve testis içerisinden sperm çıkma oranına göre bu sorunun cevabı değişir.

Usulüne uygun olarak yapılan ve çok fazla doku alınmayan mikroTESE işlemlerinde birkaç defa yapılmasında genellikle sıkıntı yaşanmamaktadır. Bu durumda sperm bulamadığımız hastalarımızda mikroTESE kaç defa yapılır, bir sonraki TESE ile arasında ne kadar zaman olmalıdır sorularına şu şekilde cevap verebiliriz. TESE’ler arasında en az 6 aylık süreçler olmalıdır ve TESE işlemi hastanın testis büyüklüğüne ve yapılacak işlemin mikro cerrahi olmasına göre değişmekle beraber birkaç defa güvenle yapılabilir.

Daha önce mikro TESE işlemi yapılan ve sperm elde edilen hastalarda tekrarlayan mikro TESE işlemlerinde sperm bulunma ihtimali ne kadardır? Şeklindeki kaygı tekrarlayan mikro TESE işlemleri öncesi hastalarımızın zihinlerini meşgul eder.

Mikro TESE işleminde sperm bulunması, sonraki işlemlerde kesin sperm elde edileceği anlamına gelmez. Büyük ihtimal ile sperm bulunabileceği, bu oranların %75’ler civarında olduğu hastalar ile paylaşılmalıdır. Ancak sperm çıkmama ihtimaline karşı da mutlaka hazırlıklı olunmalıdır. İlk mikro TESE sinde sperm bulunmasına rağmen, tekrarlayan işlemlerde, sperm hücresi elde edilemeyen durumlarda , patoloji için örnek gönderilmeli, kişi, hormonal olarak incelenmeli, ayrıntılı bir ürolojik muayeneden geçirilmeli, iki işlem arasında geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar sorgulanmalı ve tekrar mikro TESE şansı olup olmadığına karar verilerek bir tedavi takvimi çıkarılmalıdır.

Ameliyat Sonrası

MikroTESE ameliyatı sonrası hasta takibi çok zorlu bir süreç değildir. Hastalarımızın verdiğimiz antibiyotik ve ağrı kesicileri kullanmalarını, 5 gün sonra pansumanı çıkartmalarını, 5 gün duş almamalarını ve bu sürenin sonunda her gün duş almalarını önemlidir. MikroTESE işleminden 3 hafta sonra ilişkiye girmelerine izin veriyoruz.

MikroTESE işlemi mikroskobik ve usulüne uygun yapıldığında çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşmıyoruz. Ancak her hâlükârda cerrahi bir işlem olan mikroTESE sonrası düşük oranlarda da görünse uzayan ağrı, ödem, kanama ve enfeksiyon görülebilir.

MikroTESE sonrası testosteron seviyelerinde düşme hastaların bir kısmında karşımıza çıkar ve genellikle 6 ay ile 2 yıl içerisinde düzelmesi beklenir. Ancak mikroTESE yaptığımız hastalarımızın önemli bir kısmında zaten işlem öncesi de olan ereksiyon problemleri bir miktar artış gösterebilir.

Testosteron seviyelerinde kalıcı düşüklük, testis boyutlarında küçülme ve ereksiyon kapasitesinde düşme nadir komplikasyonlardır. Gelişebilecek bu problemler genellikle testosteron seviyelerindeki düşmelere bağlı olabilir ve destek tedaviler ile çözülebilir.

MikroTESE sonrası ne zaman seyahat edilir? Kısmı sık karşılaştırdığımız sorulardandır. Yapılan işlem sırasında hastalarımıza çok yüksek dozda olmasa da anestezi uygulandığı için hastalarımızın, işlem günü araç kullanmalarını istemiyoruz. Yine olası ağrı durumlarından  dolayı, mikro TESE yapılan günden en az bir gün sonra seyahat izni vermekteyiz ve kişilerin mümkünse yatarak seyahat etmelerini, ağrı kesicilerini kullanmalarını, özel araç ile seyahat ediliyorsa saat başı mola verilmesini önermekteyiz. Yapılan yolculukta kişilerin araçları, kullanacak başka kişiler varsa, kendilerinin kullanmamalarını önermekteyiz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mikro TESE işlemi sonrası gelişebilecek enfeksiyonların tamamen önüne geçilmesi mümkün değildir. Her cerrahi işlem gibi bununda belli oranlarda enfeksiyon riski vardır. Bu ihtimal çok düşük olmakla birlikte, daha da azaltmak için hem işleme, hem de hastaya bazı görevler düşmektedir. İşlem tecrübeli ellerde yapılmalı, işlem sırasında antibiyotik tedavileri düzenlenmeli, işlemin mümkün olan en temiz şartlarda yapılması sağlanmalıdır.

Tese sonrası hastalarımızın yapacakları, dikkat edecekleri hususlar kendilerine yazılı olarak verilmeli ve anlatılmalıdır. Bu bilgilendirme tercihen hasta yakınlarının yanında birden fazla kişiye yapılmalıdır. Çünkü işlemin heyecanı ve tedirginliği ile söylenenler unutulabilir. Bu önerilerin yazılı olması, unutma riskini azaltır. Kişi işlem sonrası kendisine söylenen önerilere uymalı, kısıtlamaları yerine getirmeli ve önerilen sürelerde istirahat etmelidir. Kendisine verilen ilaçları düzenli kullanmalı ve yapılan pansumanın zamanından önce çıkmaması için gerekli özeni göstermelidir.

En riskli dönemler işlem sonrası erken dönemlerdir, hasta kendisinde bir değişiklik hissettiğinde (işlem yapılan bölgede şişme, renk değişikliği, dikiş yerlerinde akıntı, ateş vb) derhal, merkeze ve doktora bilgi vermelidir. Kişi en yakın zamanda değerlendirilerek, olayın ne olduğu hakkında tanı konulmaya çalışılmalı ve bunun bir enfeksiyon olduğu kanısına varılırsa, uygun antibiyotik tedavisi hemen başlanmalı, hasta istirahata alınmalı gerekirse yatırılmalı, işlem bölgesinde bir abse oluşumu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, böyle bir ihtimal varsa boşaltılmalıdır. Bu durumda yatak istirahati, erken antibiyotik tedavisi genellikle yüz güldürücü sonuçlar verir.

Mikro TESE Tedavisi

Mikro Tese Başarı Oranı

MikroTESE başarı oranı  hastaların hormonal, genetik ve vücut durumlarına göre değişmekle beraber %30 ile %60 arasında değişmektedir. Tabiki obstürüktif azospermi olan hastalarımızda zaten PESA ve TESA işlemleri ile cerrahi bir müdahale olmadan özel iğneler ve yöntemler ile testisi açmadan sperm hücresi elde edebilmekteyiz. Bahsedilen başarı oranları nonobstrüktif azospermi nedeni ile mikro TESE yapılan hastaları kapsamaktadır.

MikroTESE işleminde bulunan sperm hücreleri hareketsiz olduğunda başarı şansı yok mudur?

Sperm hücresi bizim açımızdan çok değerlidir. Mikro TESE işleminde bulunan hareketsiz hücrelerde aynı şekilde önemlidir ve bu hücreler ile ciddi sayıda gebelikler ve doğumlar elde edilmektedir. Sperm hücresi testiste üretildikten sonra hareket ve dölleme yeteneklerine önemli katkının olduğu yer epididimlerdir. Yani testisteki sperm hücrelerinin hareketsiz olmaları , henüz epididime uğramamaları olabilir. mikroTESE işleminde bulunan spermlerin bir kısmı da hareketli olarak karşımıza çıkar ve hangilerinin kullanılması gerektiği embriyoloji laboratuvarı tarafından belirlenir.

Tese ile Sperm Bulunamazsa

Mikro TESE ile sperm bulunamazsa ne yapabilirim sorusu genellikle klinikler ve doktorlar arasında farklı uygulamalar göstermektedir. Sperm bulunamayan hastaların işlem sonrası alınan patoloji sonuçlarına göre gerekirse bir süre destek tedavi verildikten sonra uygun süreçte tekrar mikroTESE işlemi yapılması uygundur. Başarı şansının çok düşük olduğu, testis dokusunun tekrar işleme uygun olmadığı durumlarda, hastalar ile konuşularak tekrarlayan işlemlerden kaçınılması önemlidir.

MikroTESE yapılmadan sperm bulunup bulunamayacağını gösteren herhangi bir test veya yöntem yoktur. Hormon seviyeleri, ürolojik muayene bulguları, hastanın genetik sonuçları, işlem öncesi yapılan görüntüleme yöntemleri bize sperm çıkma ihtimali hakkında bir bilgi verir. Ancak işlem sonucu ile ilgili bu verilerin hiç biri belirleyici değildir.

Testis kanlanması ultrasonografi ile incelenerek, testis haritalaması adı altında yapılan değerlendirme, bir dönem mikro TESE işlemleri öncesinde kullanılmış olup,  günümüzde kullanımı azalmıştır. Bu yöntem tecrübeli ellerde yapıldığında cerraha bilgi vermekle birlikte sadece ultrasonografinin önerdiği bölgelere bakılmamalı, genel bir inceleme yapılmalı, bu bölgeler daha itinalı incelenmelidir.

mikroTESE öncesi hangi hastalardan sperm bulunabileceğine yönelik yapılabilecek incelemeler konusunda her geçen gün yeni yöntemler denenirken, özellikle genetik açıdan yapılan çalışmalar bu konuda en umut verici sonuçları vermektedir. Özellikle daha önce mikroTESE yapılarak sperm bulunamayan hastaların bir kısmına, mikroTESE sonrası planlanan ilaç tedavilerinin, sonuçlarının takip edilmesi ve bu hastalarda ilaç tedavilerinin ne zaman kesilerek tekrar mikroTESE’ye geçileceği konusunda, bu genetik incelemeler umut vericidir. Ancak tek başlarına bu incelemeler de mikroTESE öncesi, kesin fikir verememektedir.

Sperm Sayımı

Hastalara azospermi öncesi yapılacak sperm sayımı mutlaka santrifüj sonrası ayrıntılı incelemeyi içermelidir. Tekrarlayan spermiyogram incelemelerinde azospermik hastalarda az da olsa sperm gözlenmesi bütün tedavi sürecini etkileyecektir.

Kriptozospermi dediğimiz bu durum, yani azospermik hastaların menilerinde aralıklı dönemlerde az sayıda sperm hücresi görülmesi, çok sık karşılaşılan durumlar olmamakla birlikte günlük uygulamalarda karşılaşmaktayız ve bu spermler ile gebelikler ve doğumlar görmekteyiz. Mikro TESE sonrası elde edilen sperm hücreleri ICSI işlemleriyle kullanılarak gebelik elde edilmeye çalışılır. ICSI TESE azospermik hastalarda gebelik elde etmenin en önemli anahtar noktalarından biridir.

Dna Hasarı

Sperm DNA hasarı genellikle çevresel faktörlere bağlı olarak karşımıza çıkar. DNA hasarı belli bir yüzdeye kadar normal kabul edilirken, kritik oranı geçtiğinde , tanı ve tedavisi tüp bebek başarısı için önemlidir. DNA Hasarı taşıyan spermlerin  dölleme yeteneği diğerlerinden daha düşük, döllediği embriyoların tutunma ihtimali daha az olan hücrelerdir.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında DNA Hasarı mutlaka incelenmeli ve sonucuna göre tedavi planı yapılmalıdır. Sigara ve alkol kullanan, kilo fazlalığı bulunan, kronik hastalıkları olan, mesleği ile ilgili riskleri bulunan (aşırı ısı, kimyasal maruziyet vb), varikoseli olan hastalarda dikkatli bir üroloji muayenesi ve değerlendirmesi sonrası gerekli görüldüğünde sperm DNA hasar testi yapılmalıdır.

Dünya sağlık örgütünün belirlediği kritik rakamların üzerinde sperm DNA hasar oranı tespit edilen hastalarda öncelikle biraz önce sayılan risk faktörleri ortadan kaldırılmalı, yaşamsal risk faktörleri düzenlenmeli ve destek ileç tedavileri başlanarak 2 ayın sonunda, tedavi başarısı açısından tekrar değerlendirilmelidir.

Ankara Mikro Tese

Mikro Tese Fiyatları

MikroTESE fiyatları doğal olarak tüm hastalar tarafından merak edilir. Bu işlemler tıpkı tüp bebek tedavileri gibi merkezler arasında ufak farklılıklar göstermekle beraber genel olarak benzer fiyatlardadır. Mikro TESE sonrası, patolojik incelemeler, bulunacak sperm hücrelerinin dondurulacak olması işlem maliyetini değiştirecektir.

Mikro Tese Ankara

Tese ameliyatı sperm elde edilebilmesi için çok önemli bir operasyondur ve kesinlikle tecrübeli ellerde yapılmalıdır. Ankara bu operasyon için farklı doktor seçenekleri sunuyor. Doktor seçimi yaparken mutlaka tecrübeli olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca işlemin mümkün olan en temiz ve hijyenik şartlarda yapılması da hayati önem taşımaktadır. Ankara mikro tese ameliyatı yapmak için bir çok temiz ve hijyenik klinik barındırmaktadır. Siz de bu tedaviden faydalanmayı düşünüyorsanız Ankara kliniğim ile irtibata geçebilirsiniz.

Mikro tese ameliyatı ile ilgili aklınıza takılan soruları bana altta bulunan yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

Yorum Yok

Yorum Yazın