Testis Tümörü

Testis tümörleri erkek kanserleri içerisinde çok önemli bir yer tutar. Tüm erkek tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturan bu hastalık 20 ile 35 yaş arasındaki erkeklerde en sık görülen kanser çeşitidir. Testis tümörleri genellikle tek taraflı olarak görülür. Sadece %2 hastada tanı konulduğunda iki taraflı tümör vardır.

Toplumda her yüz bin erkekte yaklaşık 3 testis tümörü saptanabilir. Testis tümörleri erkeklerin kendi kendine fark ederek tanı koyabildikleri hastalıklardır. Genellikle kadınların kendilerinde fark ettikleri şişlikler ile doktora gittikleri meme kanseri ile benzer şekilde tanı konulur. Hastalar genellikle doktora Testis içerisinde fark ettikleri bir şişlik ile başvururlar.

Testis Tümörü Nedenleri

  • İnmemiş testis
  • Klinefelter sendromu
  • İnfertilite (Kısırlık)
  • Diğer testisinde daha önce testis tümörü gelişmesi
  • Baba ve kardeşler gibi birinci derece akrabalarda testis kanseri olması

İnmemiş testis bulunan erkeklerde normal gruba göre testis tümörü riski yaklaşık beş kat daha fazladır. İnmemiş testis erken dönemde indirilerek düzeltilirse risk ortadan kalkmamakla beraber azalacaktır. Yine yapılan ultrasonlarda testis içerisinde mikrolitiazis denilen küçük taş oluşumlarının bulunması testis tümörü açısından riskli olunabileceği için yakından takip edilmelidir.

Testis tümörü şüphesiyle doktora gelen kişilere ilk önce muayene yapılır. Tecrübeli eller ilk muayenede testiste oluşan şişliğin tümöre bağlı olduğunu yüksek oranda anlar. Hastaların beşte biri genellikle yumurtalarda ağrı problemi ile gelir. Yine bütün testis tümörlerinin yaklaşık %5’inde göğüslerde büyüme görülebilir.

Bazen testis tümörleri enfeksiyonları yani iltihapları taklit edebilir. Bütün testis tümörlerinin %10’unda erkekler doktora testis iltihabını tarif ederek gelirler. Doktor tarafından yapılan muayeneden sonra yapılacak ultrason incelemesi hemen hemen tama yakın bir şekilde testisteki kitlenin tanısını, büyüklüğünü bize gösterir.

Ultrason ile tam olarak emin olunamayan durumlarda testise yapılacak magnetik rezonans (MR) incelemesi tanı koymada oldukça hassastır. Ultrason incelemesinden sonra kişiye testis tümör belirteçleri dediğimiz bazı kan tahlilleri yapılır. Testis tümörü marker incelemeleri de denilen bu incelemeler AFP, HCG, LDH incelemeleridir. Tüm testis tümörlerinin yaklaşık yarısında bu tahlillerin yükseldiği görülür. Testis tümörü çeşitlerinde bu belirteçlerin hepsi yükselmeyebilir. Yükselme oranları tümörün çeşidine göre farklıdır. Bazı tiplerde hiç biri yükselmez.

Testis Tümörü Tipleri

Testis tümörü tipleri genel olarak ikiye ayrılır. Seminom dediğimiz çok sık görülen testis tümörleri ve seminom dışı testis tümörleri olarak sınıflandırılabilir. Birde üreme hücrelerini kastederek germ hücreli tümörler ve germ hücreleri olmayan tümörler olarak ikiye ayrılabilir. Testis tümörü tanı konulduktan sonra izlem tedavisiyle takip edilebilir yani hiçbir tedavi vermeden takip yapılabilir, kemoterapi yani ilaç tedavisi verilebilir, Işın tedavisi yani radyoterapi verilebilir. Hangi hastada hangi tedavinin verileceğine medikal onkoloji doktorları tümörün cinsine ve hastalığın evresine bakarak karar verir. İyi huylu testis tümörü,  görülebilen hastalıklar olmakla beraber genellikle testiste ele gelen kitleler aksi ispat edilene kadar kötü huylu olarak düşülmelidir böylece tanıda gecikme olmaz.

Testis tümörü varsa yapılması gerekenler

Testis tümörü tanısı konulduktan sonra yapılması gereken bir an önce testisin alınmasıdır. Testis tümörü ameliyatı tümör bulunan testisin mümkün olduğu kadar yüksek bir noktadan damarlarıyla beraber çıkartılmasını içerir. Testis kanseri ameliyatı tanı konulduktan sonra hızla yapılması gereken bir ameliyattır. Testis tümöründe çıkarılan organ patolojiye gönderilir ve patoloji bize testis tümörünün cinsini belirler. Böylece bir sonraki aşamada nasıl bir yol izleyeceğimize karar verebiliriz.

Testis tümörü nasıl belli olur?

Testis tümörü nasıl belli olur sorusunun cevabı kişinin kendi kendine muayenesi öğretilerek erken yaşlarda verilmelidir. Testis kanseri nedenleri ve testis kanseri risk faktörleri bu riskleri taşıyan gruplara mutlaka anlatılmalıdır. İnmemiş testisin bulunması, infertilite olması, ailede testis kanseri öyküsünün olması, klinefelter sendromu bulunması ve diğer testisinde testis tümörü olması gibi risk faktörünü bulunduran kişilerin daha dikkatli olması yaygın eğitimlerle anlatılmalıdır. Testis tümörü erken yaşlarda görülen bir hastalık olması nedeniyle tedavisi son derece önemlidir. Bu hastalığın ilaç tedavisine, radyoterapiye iyi yanıt vermesi tedavi sonuçlarında olumlu sonuçlar alınmasını sağlar.

Testis tümörü ölümcül müdür?

Testis tümörü ölümcül müdür sorusu çok sık karşılaşılan bir sorudur. Testis kanseri öldürür mü? Ölüm oranı nedir konuları bunu takip eden genç erkekler arasında sıklıkla merak edilir. Bu hastalıktaki tedavi gelişmeleri bu hastalığı yüksek oranda tedavi edilebilir bir hastalık haline getirmiştir. Erken tanı koyduğumuz hastaların birçoğuna hiçbir tedavi vermeden takip kararı vermekteyiz. Daha ileri aşama da tanı konulan hastalarımızın da ilaç tedavisi ve radyoterapi ile beraber tamamen iyileşme oranları oldukça yüksektir. Erken tanı konulmasın en önemli olduğu hastalıklardan birisi testis kanseridir. Ne kadar erken tanı konulursa tedavisi kolaylaşan bu hastalıkta hiçbir tedavi vermeden takip olanağı artmaktadır.

Testis tümörü tekrarlar mı?

Testis tümörü tekrarlar mı korkusu, bu nedenle ameliyat ettiğimiz hastalarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Testis tümörü genellikle diğer testiste tekrarlama ihtimali olan bir hastalık olmakla beraber bu çok sık karşımıza çıkan bir problem değildir. Ancak testis tümörü için risk oluşturan bir durum olduğu için testis tümörü geçiren erkekler diğer testisi açısından yakından takip edilmelidir.

Testis tümörlerinde tedavi sonrası takip çok önemlidir. Erken dönemde takiplerine uyan hastalar zaman ilerledikçe takipten kopabilmekte ve bunu aksatabilmektedir. Erken teşhisin çok önemli olduğu testis kanserinde takiplerin ve ortaya çıkabilecek problemlerinde erken dönemde tespit edilmesi önem taşır. Testis CA genç erkekler için önemli bir kanser olduğundan  sağlıklı erkeklerde bu konu ile ilgili verilecek eğitimlerin okul döneminde özellikle ergenlik çağındaki tüm gençlere verilmesi önemlidir.

Ankara Testis Tümörü Ameliyatı

Testis Kanseri Sonrası Cinsellik

Testis kanseri sonrası cinsellik sık merak edilen bir konudur. Erkeklerde cinsel hayatı kontrol eden testosteron hormonunun %95’i testislerden %5’i böbrek üstü bezinden salgılanmaktadır. Her iki testisi normal büyüklükte olan erkeklerde, tek bir testisin testis tümörü nedeniyle çıkartılmasının  testosteron hormonu açısından hastanın cinsel hayatını etkileyecek kadar bir düşme yapmamasını bekleriz.

Hastalığa bağlı psikolojik faktörlerden dolayı bir dönem bu konuyla ilgili sıkıntı yaşanması normal sayılabilir. Testis kanseri sonrası cinsellik ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin tıbbi tedaviler ile yüksek oranda ortadan kaldırılabileceği hastalara anlatılmalı ve hastalar rahatlatılmalıdır.

Testis kanseri nasıl teşhis edilir?

Testis kanseri nasıl teşhis edilir konusu bu hastalığın en önemli konularından birisidir. Çünkü genellikle hastalar kendileri fark edene kadar doktora gelmezler. Genç erkeklere kendilerini aralıklı dönemlerde muayene etmeleri ve testislerinde ele gelen şüpheli bir kitle olduğunda çok hızlı bir şekilde doktora başvurmaları gerektiği mutlaka öğretilmeli ve anlatılmalıdır.

Testis kanseri hangi yaşlarda görülür?

Testis kanseri hangi yaşlarda görülür kısmında daha önce belirttiğimiz gibi bu hastalığın genç yaşlarda görülmesi 20-35 yaş arasında en sık görülen kanser olması hastalığın önemini ve tedavisinin özenle yapılması gerektiğini bize gösterir.

Testis kanseri hangi organlara yayılır?

Testis kanseri hangi organlara yayılır sorusu genellikle bu hastalığın tanısını koyduğumuz hastalardan gelen sorular içerisindedir. Testis tümörü tanısı konulduktan sonra karın içerisindeki lenf bezlerini ve akciğeri mutlaka görüntülemek ve buraları değerlendirmek gerekmektedir. Hastalığın seviyesinin belirlenmesinde ve tedavisinin planlanmasında bu önemlidir.

Sigara kullanımı testis kanseri yapar mı?

Testis kanseri ve sigara konusu sorulan konular arasında bulunmaktadır. Sigara insan sağlığı açısından ileri derecede zararlı ve riskli bir alışkanlık olmakla beraber testis kanserinin öncelikli risk faktörleri daha önce saydığımız faktörlerdir.

Varikosel erkeklerde görülen bir damar hastalığıdır. Testislerin üzerinde bulunan ve görevi testislerdeki kirli kanı uzaklaştırmak olan toplardamarların genişleyerek varisli hale gelmesidir.

Sperm Dondurulması

Testis tümörü tanısı konulduktan sonra yapılması gereken en önemli uygulamalardan birisi de “sperm dondurulması” dır. Testis tümörü nedeni ile ameliyat edilen hastaların testisleri alındıktan sonra sperm sayıları düşebilir. Ayrıca bu hastalara sonrasından uygulanabilecek kemoterapi ve radyoterapiler hastanın sperm sayısını kalıcı olarak tamamen sıfıra indirip azoospermik hale getirebilmektedir. Bu nedenle testis tümörü tanısı konulan kişilerde,  sperm dondurulması ilerleyen dönemlerde  üremenin sağlanabilmesi açısından en az testis tümörü ameliyatı ve tedavisi kadar önemlidir.

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası mümkün olduğu kadar fazla sperm örneği alınarak dondurulmalıdır. Ülkemizde testis tümörü olan erkeklerde sperm dondurulmasına yasal olarak izin verilmektedir. Sperm dondurulması için üroloji doktorunun muayenesi ve sonrasında bunun gerekli olduğuna dair raporu ile beraber tüp bebek ünitesi olan merkezlerde embriyoloji laboratuvarı ile beraber dondurma işlemi yapılmaktadır. Hastadan alınan sperm örnekleri ilk önce sayı ve kalite olarak incelenir ve doktor ile beraber kaç defa örnek alınması gerektiği ve kaç ayrı örnek olarak dondurulması gerektiği kararlaştırılır. Testis tümörü yüksek tedavi oranlarına sahip bir hastalık olduğu için zamanla kişinin bu hastalıktan tamamen kurtulup normal hayatına dönme ihtimali yüksektir. Bu dönem geldiğinde çocuk sahibi olma isteği yüksek olarak karşımıza çıkacağından ne kadar çok sağlıklı sperm örneği dondurulursa sonraki dönemde kişinin çocuk sahibi olma şansı o kadar artacaktır.

Testis Protezi

Testis tümörü ameliyatlarında çıkartılan testis yerine testis protezi yerleştirilebilir. Sosyal güvenlik uygulaması dışında olan bu uygulama hastaya mutlaka anlatılmalıdır. Genellikle testis tümörü olduğunu öğrenen erkekler üzüntü ve panik durumu içerisinde olacağı için sperm dondurma ve testis protezi aşamaları çoğunlukla düşünülmemekte ve atlanmaktadır. Çıkartılan testisin yerine silikon bir protez konulması ve dışarıdan testis gibi görünmesi mümkündür. Bu nedenle testis tümörü ameliyatı olmadan önce mutlaka hastanın yakınlarına protez alternatifleri anlatılmalıdır.

Testis tümörü cerrahisinden sonra patoloji incelemesini bozmayacak şekilde testis içerisinden alınacak tüplerin dondurulması da üreme sağlığı açısından bazı durumlarda düşünülebilir. Ameliyattan önce testis tümörü belirteçlerine bakılan ve bu değerlerin yüksek olduğu görülen hastalarda ameliyattan bir hafta sonra bu testlerin tekrar bakılması önerilmektedir.

Testis tümörü nasıl belli olur sorusu gençlere çok iyi bir şekilde anlatılmalı ve kendi kendilerini muayene etmeleri öğretilmelidir.

Skrotum Kanseri

Skrotum kanseri bu konu ile direkt ilişkili bir hastalık olmamakla beraber testis ve sktorum karıştırılan iki terimdir. Skrotum testislerin üzerindeki deriye verilen isimdir skrotum kanseri derinin kanseri olarak adlandırılır.

Epididim Kanseri

Epididim kanseri testis üzerinde bulunan ve epididim dediğimiz görevi testiste yapılan sperm hücrelerinin gelişiminin  bir kısmının tamamlandığı ve dışarıya atımı için geçmek ve beklemek zorunda olduğu bölgenin hastalığıdır. Epididimin kötü huylu tümörleri oldukça nadir görülür. Bu bölgede ele gelen lezyonların önemli kısmı, geçirilen enfeksiyonlara bağlıdır. Zaman zaman ele elen kitlelerin testiste mi, epididimde mi olduğunun ayrımı oldukça zordur. Bu nedenle bu bölgede şüpheli bir kitle ele geldiğinde bir an önce doktora başvurmak önemlidir.

Testis Tümörü Ameliyatı Ankara

Testis tümörü veya kanseri ameliyatı için Ankara’da bulunan kliniğim ile irtibata geçebilir, kontrole gelebilirsiniz. Unutmayın testis kanseri çok önemli bir durumdur ve deneyimli doktorlar tarafından detaylı tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat yapılmalıdır.

Makale Güncellenme Tarihi : Eylül 2020

Yorum Yok

Yorum Yazın