Penis Eğriliği

Penis eğriliği neden olur?

Penis eğrilikleri genel olarak ikiye ayrılır. Bunların ilki doğuştan olanlardır, diğeri ise sonradan gelişen eğriliklerdir. Doğuştan olan eğrilikler nadir görülmek le birlikte önemli bir kısmı sünnet sırasında ekstra bir işleme gerek kalmadan düzelebilir. Düzelmez ise aynı seansta yapılacak kontrol ile gerekli cerrahi düzeltme yapılabilir. Yetişkin yaşta görülen penis eğriliğinin en sık nedeni “peyroni hastalığı” denilen bir hastalıktır.

Bu hastalığın nedenleri nelerdir?

Tam olarak nedeni bilinmeyen bu hastalığın başlaması genellikle orta yaş ve ileri yaştır. Genellikle penis üzerinde hasta tarafından fark edilen sert plaklar ve ereksiyon sırasında ağrı ile ereksiyon sırasında peniste eğrilik doktora başvurma nedenlerinin başında gelir.

Bu hastalığın tedavisi var mıdır?

Öncelikle bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Ancak hastanın şikayetlerini azaltan, geçiren ve sosyal yaşantısını düzene sokan tedavi şekilleri mevcuttur. Hastalığın iki dönemi vardır, başlangıç dönemi ve kronik dönemi. Başlangıç döneminda hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar mevcuttur, bunlar hastanın ağrılarını azaltmada oluşan plağın küçülmesinde veya büyümemesinde ve eğrilik üzerinde etkilidir. Hastalık kronik döneme girdiğinde, oluşan eğrilik için uygulanacak tedavi cerrahidir. Hastalığın hangi evrede olduğuna ve hangi tedavinin hangi evrede kullanılacağına üroloji uzmanı karar verecektir.

Tedavi sonrası eğrilik tekrar eder mi?

Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmediğinden , hangi nedenlerin hastalığı tekrarlamaya sevk ettiği de bilinmemektedir. Hastalık tedavi sonrası tekrarlayabilir.

Bu hastalığın cerrahi tedavisinin istenmeyen etkileri var mıdır?

Hastalığın iki tip cerrahi girişimi vardır ve bunların hangisin uygulanacağı, hastalığın evresi ve şekline göre belirlenmiş durumdadır. Bu cerrahi tiplerin birinde penis boyunda tedavi sonrasında yaklaşık 1.5 cm kadar bir kısalma oluşur. Bu, tedavi öncesi hastaya ayrıntılı olarak anlatılır. Bunların yanında, her iki cerrahi şekilde de penis üzerinde his azalması ve sertleşme problemleri de nadir de olsa görülebilir. Bu hastalığın ilerleyen dönemlerinde doğal seyrinde de sertleşme kusurları oluşabilmektedir. Bunların tedavileri protez uygulanması şeklindedir.

Yorum Yok

Yorum Yazın